KZM nastavlja borbu protiv vršnjačkog nasilja

Kampanja „Škole bez nasilja“, koju realizuje loznička Kancelarija za mlade uz podršku grada Loznice, započeta je u aprilu mesecu ove godine kada je u OŠ Anta Bogićević održano niz radionica na temu vršnjačkog nasilja.  

Nakon OŠ Anta Bogićević o vršnjačkom nasilju govorilo se i u OŠ Vuk Karadžić u Loznici, gde su održane dve radionice za učenike četvrtog i petog razreda.

Vršnjačko nasilje je zastupljeno u skoro svim školama širom Srbije, naročito digitalno. Kancelarija za mlade je vodeći se ranijim iskustvom prepoznala potrebu da se o ovoj temi više govori i zato su pokrenuli kampanju „Škole bez nasilja“.

Projektom je planirano da budu obuhvaćene sve škole na teritoriji grada, dok su predavanja pre svega namenjena učenicima nižih razreda.