Održane radionice u okviru izrade Plana razvoja grada za period od 2024. do 2030.

Danas su u Loznici održane radionice u okviru izrade Plana razvoja grada za period od 2024. do 2030. godine.

Lokalni plan razvoja se usvaja za period od najmanje sedam godina i njegovo donošenje je obaveza gradova i opština po Zakonu o planskom sistemu.

Opširnije u video prilogu: