Za sanaciju divljih deponija Loznica i ove godine izdvaja više od 27 miliona dinara

Gradsko veće Loznice je na poslednjoj sednici usvojilo Izveštaj o sanaciji gradske deponije u 12. fazi i sanaciji divljih deponija u protekloj godini, sa ocenom da je postignut vidljiv napredak.

Grad Loznica kao odgovorna lokalna samouprava već 12 godina vodi ozbiljnu brigu u oblasti komunalne higijene, naročito po pitanju sanacije deponija.

Komunalno javno preduzeće Naš dom, na čelu sa direktorom Janko Aleksićem, kontinuirano radi na unapređenju i modernizaciji svih poslova koji su u njihovoj nadležnosti. U saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine urađen je projekat po kojem se radi sanacija deponija, dok grad Loznica svake godine izdvaja značajna sredstva za tu namenu.

U gradskom budžetu za 2023. godinu za sanaciju divljih deponija na teritoriji Loznice opredeljena su sredstva u iznosu od 27 miliona 200 hiljada dinara.

U ovoj godini grad je takođe opredelio 47 miliona dinara za nabavku dva nova kamiona specijalizovana za iznošenje komunalnog otpada, čime će kvalitet usluga KJP Naš dom biti podignut na viši nivo.

Nabavkom nove mehanizacije stvaraju se uslovi za proširenje zone iznošenja smeća u Donjem Dobriću, Čokešini i Gornjem Jadru.