Jačanjem kapaciteta lokalnih samouprava ka efikasnijoj kontroli državne pomoći

U Banji Koviljači se 26. i 27. januara održava obuka za predstavnike 17 lokalnih samouprava, među kojima je Loznica, o pravilima za kontrolu državne pomoći. Cilj obuke je jačanje administrativnih kapaciteta nadležnih institucija o primeni Zakona o kontroli državne pomoći i podzakonskih akata koji su doneti na osnovu ovog zakona.

Stupanjem na snagu Zakona o kontroli državne pomoći 2020. godine, učinjen je značajan iskorak u unapređenju zakonodavnog okvira u ovoj oblasti, posebno u pogledu usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa pravilima o državnoj pomoći koja važe u Evropskoj uniji.

Naredni koraci koje Srbija preduzima jesu unapređenje institucionalnih kapaciteta davaoca državne pomoći i jačanje svesti o pravilima koja su oni dužni da primenjuju prilikom dodeljivanja državne pomoći. Sve ovo će pomoći pravilnom korišćenju državnih resursa i boljoj zaštiti konkurencije učesnika na tržištu.

Ovaj događaj organizuje Komisija za kontrolu državne pomoći Republike Srbije, u saradnji sa projektom Nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja EU“. Projekat finansira Savezno ministarstvo za privrednu saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke, a sprovodi ga organizacija GIZ.

U okviru istog projekta je organizovana obuka u Nišu i Vrnjačkoj Banji, a planirano je održavanje još nekoliko obuka sa ciljem da se uključe sve opštine u Srbiji.