PU Bambi jedan od pet centara klastera u primeni programa „Godine uzleta“

Vrtići – centri klasteri su jedna od mera kojom se stvaraju uslovi za unapređivanje kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, obezbeđuje podrška vaspitačima i jačaju njihove kompetencije za realizaciju programa “Godine uzleta”.

S obzirom da je vrtić Bambi jedan od pet centara klastera, u njemu će tokom 2023. godine biti organizovane stručne posete – priča Ivana Savić, direktorica ustanove i dodaje da su pored Loznice za klaster centre izabrane ustanove u Čačku, Novom Sadu, Zemunu i Pirotu.

Kada je u pitanju rad PU Bambi, direktorica ustanove navodi da svi vrtići rade normalno. Uobičajeno, u ovom periodu, zbog zimskog raspusta je smanjen broj dece, sto se nikako ne dovodi u vezu sa aktuelnom situacijom vezanom za pandemiju malih boginja. Kako kažu, u vrtićima PU Bambi nije zabelezeno oboljevanje dece od malih boginja.