Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično

Osnovna škola ,,Petar Tasić’’ u Lešnici, ucestvovala je u projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Francusko-srpske privredne komore, pod nazivom „Uradi nešto drastično da smeće postane fantastično“.

U okviru Projektne nastave, realizovana je aktivnost na temu održivog razvoja, u okviru kojeg su napravljene konstrukcije od otpada, bilo da se radi o umetničkoj konstrukciji ili konstrukciji koja ima upotrebnu vrednost.

„Smatramo da se razvijanje pravilnih navika u detinjstvu i mladosti prenosi na ceo život, kao i na životnu sredinu, nadamo se i verujemo da će učenici stečeno znanje primeniti u okviru svojih porodica, ali i dodatno inspirisati lokalnu zajednicu da preduzme akcije koje vode ka očuvanju naše planete. Nije dovoljno samo razgovarati sa decom i govoriti im šta da rade, već im kroz širu, sveobuhvatnu edukaciju predstaviti pozitivne navike i strane recikliranja i upravljanja otpadom, pružiti im i priliku da učestvuju u kreiranju, kao i podstaći ih na akciju i nagraditi ih za postignut rezultat“, objašnjava učiteljica Slavica Gligorić Kolović, koja je sa koleginicom Tanjom Antonić, radila sa decom četvrtog razreda na projektu.

Cilj projekta bio je da deca od najranijeg uzrasta razviju svest o zaštiti životne sredine, upravljanju otpadom i reciklažom.