Pomor ribe u Drini: Sve mere preduzete

Na informaciju o masovnoj pojavi uginuća ribe, koju su uočili ribolovci u priobalju reke Drine, Gradska uprava Loznice i JP Vodovod i kanalizacija, reagovali su alarmiranjem svih nadležnih institucija.

Direktor Vodovoda Željko Marjanović, kaže da se rezultati analiza očekuju ali da nema mesta uznemirenosti kada je reč o vodi za piće.

„Po saznanju da se desio ekološki akcident u Drini i pomor ribe, mi smo po nalogu gradonačelnika i u koordinaciji sa Gradskom upravom odmah tokom noći petak na subotu, obavestili Zavod za javno zdravlje u Šapcu i republičkog vodnog insektora.

Dobio sam informaciju da se uključio i MUP, novoformirana jedinica za suzbijanje ekološkog kriminaliteta radi na tom slučaju. Naša saznanja su da je zagađivač iz Republike Srpske. Što se tiče ‘’Vodovoda’’ mi tri puta dnevno kontrolišemo kvalitet vode u našoj laboratoriji, Zavod za javno zdravlje iz Šapca takođe kontroliše tri puta mesečno po dvanaest uzoraka i oni se odnose na samu ‘’sirovu ’’ vodu na dvanaest lokacija širom grada sa naše mreže. Prvi prioritet su nam obdaništa, škole i domaćinstva“, rekao je Marjanović.

Takođe, gradski Vodovod ne uzima vodu iz same reke već iz aluviona Drine. To je zemljište pored reke i ta voda se prvo filtrira.