Crveni krst Loznica: Selu u pohode

Crveni krst Loznica je u saradnji sa Povereništvom Crvenog krsta Cikote organizovao je u ponedeljak, 18. septembra, akciju „Selu u pohode“.

U realizaciji su učestvovali i saradnici iz Doma zdravlja – Služba za patronažu. Dve patronažne sestre su tokom akcije obavljale merenje krvnog pritiska  i davale savete, uputstva i informacije  meštanima koji su rado prihvatili ove usluge.

 Iz povereništva Crvenog krsta za ovo selo dostavljen  je predlog za pomoć za 30 domaćinstva, shodno prihvaćenim kriterijumima – samohrana staračka, zdravstveno i materijalno najugroženija domaćinstva i porodice koje imaju invalidnog ili teško obolelog člana.

 Crveni krst Loznica je u okviru akcije podelio 30 paketa hrane i higijenska sredstva.

„Tokom akcije posetili smo i izdvojeno odeljenje osnovne škole „14. oktobar“ iz Draginca. U školi su za sve učenike i osoblje škole  održana predavanja i radionice iz oblasti: Nastanak, razvoj i osnovni principi Crvenog krsta“, reka je Zorica Vladić, sekretar gradskog CRvenog krsta.