Gradsko veće o novonastalim uslovima poslovanja javnog sektora

Na poslednjem zasedanju Gradskog veća, razmatrana je informacija o poslovanju javnih preduzeća u novonastalim uslovima – teškoćama i mogućim rizicima u Toplani, Vodovodu i kanalizaciji, Našem domu, Loznica Razvoju i Parking servisu.


Evidentno je, da su zahvaljujući privrednom rastu u protekle tri, četiri godine potrebe građana nadrasle kapacitet administracije, kako u gradskoj upravi tako i javnim preduzećima.


Od direktora u javnim preduzećima se očekuje da teškoće i moguće rizike, kao i probleme koji su nasleđeni, sagledaju kroz paket mera kojim će unaprediti poslovanje u kriznim situacijama. Inicijative treba da krenu iz samih preduzeća, ka Gradskom veću i Skupštini grada jer bi se u neke poduhvate mogle uključiti i nadležne vladine komisije.


Jačanje kadrovskih potencijala je neprekidan proces kako u javnom sektoru tako i gradskom odeljenju za privredu. Mladim stručnjacima sa uspešnom reputacijom su vrata široko otvorena jer njihova stručnost, ideje i ostvarenja mogu biti najbolji odgovor na izazove globalne krize.


Potrebno je sagledati budžetske mogućnosti da se kroz dalje investicije, uz kvalitetne planove i programe, doprinese smanjenju gubitaka na pružanju javnih usluga.


Nove investicije u javnim preduzećima, pa čak i po cenu kreditnih ulaganja tamo gde je to isplativije od servisiranja rashodovanih mašina, dugoročno bi smanjile rashode i cenu rada, a unapredile produktivnost i poslovni ambijent, rečeno je na zasedanju Gradskog veća u Loznici.


Gradsko veće se zalaže za doslednu praksu smanjivanja broja administrativnih radnih mesta u javnom sektoru grada u korist izvršilačkih za koja se moraju iznalaziti modusi boljeg nagrađivanja, naročito za radnike koji se suočavaju sa složenijim i težim uslovima rada.