Osnovano Dobrovoljno vatrogasno društvo Loznica

U Loznici je 25. septembra završena obuka pripadnika novoformiranog Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Loznica“. Obuku su za 20 pripadnika operativne jedinice DVD-a sproveli pripadnici MUP-a – Sektora za vanredne situacije, Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu i Sektora za ljudske resurse -Nacionalnog trening centra za vanredne situacije.

Za novoformirano DVD „Loznica“ od strane Grada Loznice, na čelu sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem, data je puna podrška u organizovanju, obuci i opremanju, a sedište Dobrovoljnog vatrogasnog društva biće u prostorijama Ustanove za fizičku kulturu „Lagator“, koje će biti preuređene i prilagođene potrebama rada ovog društva, saopšteno je iz Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu.

Obuka je trajala 4 radne nedelje, počev od 3. septembra i organizovano je ukupno 56 časova tokom kojih su polaznici obuke imali priliku da se kroz teorijski deo upoznaju sa preventivnim merama zaštite od požara, sredstvima za gašenje požara, vatrogasnim spravama i opremom, pružanjem prve pomoći. Kroz praktičan rad i obuku koju su im prezentovali pripadnici područne vatrogasne jedinice u Loznici naučili su kako da rukuju spravama i opremom za gašenje požara a upoznati sui  sa taktikom gašenja požara i spasavanja.

“Na kraju samog ciklusa obuke obavljeno je testiranje polaznika obuke, a možemo iskazati zadovoljstvo što su svi polaznici ove osnovne obuke uspešno položili test i stekli uverenje o položenom ispitu za pripadnika operativne jedinice Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Ono što je možda još važnije istaći jeste da su ovih 20 mladih ljudi stekli nova znanja i veštine za reagovanje u vanrednim događajima i vanrednim sitacujama uzrokovanim požarom i na njih kao operativnu snagu u takvim situacijama sada može da se osloni i grad Loznica i profesionalni pripadnici Sektora za vanredne situacije.” -rekao je Ivan Spajić, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Šapcu.

Ono što sledi jeste nabavka radnih i interventnih uniformi za pripadnike DVD –a Loznica, nabavka terenskog ili kombi vozila, kako bi ova jedinica bila potpuno operativna, a Sektor za vanredne situacije i Vatrogasni savez Srbije opredelili su 850.000 dinara za nabavku sredstava i opreme, za koje je ovo Dobrovoljno vatrogasno društvo konkurisalo kroz projekat nabavke sredstava i oprema za dobrovoljna vatrogasna društva.