Akcija Crvenog krsta u Paskovcu: Bezbednost dece u saobraćaju

Crveni krst Loznica, prema godišnjem Planu rada, realizuje tradicionalnu akciju „Bezbednost dece u saobraćaju“. Cilj akcije je promovisanje adekvatnog ponašanja svih učesnika u saobraćaju kako bi se smanjio broj povređenih i stradalih osoba u saobraćaju.


Akcija „Bezbednost dece u saobraćaju“ ima za ciljnu grupu učenike nižih razreda osnovne škole, prvenstveno učenika prvog razreda.


Kao i ranijih godina, partneri u realizaciji akcije bili su MUP, škole, i mediji.

„U okviru akcije u četvrtak, 8. septembra posetili smo OŠ „Vuk Karadžić“ IO Paskovac. U interakciji sa učenicima objašnjeno je na koji način se kreće ulicom koja nema trotoare, bez pešačkih prelaza i semafora. Zaposleni iz Crvenog krsta i volonteri upoznali su učenike sa Osnovnim principima Crvenog krsta, kao i o akcijama koje će se realizovati tokom školske godine sa podmlatkom i omladinom“, rekla je ispred gradskog Crvenog krsta Zorica Vladić.


Svim učenicima, koji su prisustvovali predavanju podeljeni su flajeri-Bezbednost na putu kao i skromni pokloni u vidu školskog priboa ( setovi za matematiku, sveske, olovke, gumice, hemijske olovke).