Putna infrastruktura, tema sastanka gradonačelnika i meštana Donjeg Dobrića

Gradonačelnik Loznice, Vidoje Petrović, zajedno sa direktorom JP „Loznica razvoj“, Nikolom Dragićevićem, danas je u gradskoj kući razgovarao sa meštanima Donjeg Dobrića.

Meštani su, uz puno uvažavanje prethodnih radova u ovoj mesnoj zajednici, istakli potrebu za asfaltiranjem ulice Vuka Karadžića u MZ Donji Dobrić koja je gusto naseljena, a tokom prethodnog meseca je u velikoj meri oštećena nakon obilnih padavina.

Nakon razgovora dogovoreno je da će upravljač puteva JP “Loznica razvoj“ sagledati sve mogućnosti kako bi se došlo do odgovarajućeg rešenja.

Ovo je bila prilika da se građani upoznaju i sa radom šestočlane Komisije koju je formirao gradonačelnik sa ciljem održavanja sastanaka sa savetima mesnih zajednica i iznalaženje rešenja za realizaciju predloga, odnosno programa svake mesne zajednice.

Rečeno je da su saveti mesnih zajednica ti koji definišu prioritete u sprovođenju bilo kakvih aktivnosti na nivou svake mesne zajednice.

Komisija posebno vodi računa o ravnomernom razvoju na nivou celog grada, tako što se uzimaju u obzir četiri kriterijuma: površina mesne zajednice, broj stanovnika, ulaganja u prethodnoj godini i stepen izgrađenosti mesne zajednice.