U Donjem Dobriću u toku sanacija terena nakon izlivanja rečice Slatina

Posle jake kiše koja je noćas padala, pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, predstavnici JP „Loznica razvoj“ i predsednik Mesne zajednice Donji Dobrić, posetili su teren područja gde je došlo do izlivanja rečice Slatina.  

Pomoćnik gradonačelnika uverio se na licu mesta da mašine rade na čišćenju kanala i otklanjanju zemlje i šljunka sa putnih površina.

„Kanalima treba posvetiti posebnu pažnju, u smislu redovnog čišćenja, a putni  pravci koji imaju uspone moraju imati prioritet u asfaltiranju, pošto, posle svake obilnije kiše voda odnosi nasuti materijal i put čini teško prohodnim“, zaključio je ovom prilikom Đokić.

Podsećamo, na zvaničnim stranicama Grada Loznica objavljen je broj telefona 066 322 449, na koji građani mogu da se obrate ukoliko  imaju potrebu za raščišćavanjem usled izlivanja bujičnih potoka.