Gradsko veće Loznice: Preporod grada uz podršku Vlade i predsednika Srbije

Gradsko veće utvrdilo je na današnjoj sednici Odluku o rebalansu budžeta Grada Loznice, koja je doneta zbog uvećanih prihoda, zatim novu Odluku o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području na teritoriji Loznice, izmene i dopune programa poslovanja javnih preduzeća i ustanova, Odluke o pristupanju izradi Plana razvoja i Strategije razvoja urbanog područja grada Loznice.


Razmatranjem Odluke o rebalansu budžeta na Gradskom veću je ukazano da je dobro što Grad Loznica, nikada sve ove godine nije imao problem sa likvidnošću budžeta i svake godine ima ušteđenih sredstava.


Osvrćući se na Plan razvoja i Strategije razvoja urbanog područja grada Loznice gradonačelnik Vidoje Petrović je istakao da je ovo renesansno doba za naš grad u kojem zahvaljujući podršci Vlade i predsednika Srbije Aleksandra Vučića, nikada u istoriji nije bilo više velikih i značajnih investicija kao što je izgradnja brze saobraćajnice Loznica-Šabac, istočne obilaznice oko Loznice, bolnice, Inovacionog centra za mlade talente i stručnjake, stadiona po UEFA 4 standardima, vrtića u Lozničkom Polju, lokalnih puteva, dečjih igrališta, sportskih terena i svega onoga što čini život naših sugrađana znatno boljim i kvalitetnijim.


Kada je u pitanju Odluka o dodeli bespovratnih novčanih sredstava mladim porodicama za kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području na teritoriji Loznice utvrđeni su novi povoljniji uslovi koji će mladim porodicama i roditeljima omogućiti da obezbede dom i bave se poljoprivrednom proizvodnjom u nekom od lozničkih sela.


Članovi Gradskog veća utvrdili su i izmene i dopune Programa poslovanja javnih preduzeća i odluke koje se tiču davanja u zakup, zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Grada Loznice.