Proba sirena za uzbunjivanje najavljena za sledeću sedmicu

U Loznici će u ponedeljak 11. jula ove godine u 12 časova biti obavljena provera ispravnosti Sistema za javno uzbunjivanje.


Oglašavanje sirenama jednoličnog tona i „prestak opasnosti“ u trajanju od 60 sekundiodvijaće se prema uputstvima Sektora za vanredne situacije.