Gradonačelnik održao radni sastanak sa NALED-om i Koordinacionim odborom za izradu dugoročnog Plana razvoja grada Loznice

Loznica će do aprila 2023. godine izraditi moderan, dugoročni plan razvoja i na jednom mestu istaći viziju, ciljeve i mere za brži ekonomski napredak i stvaranje boljih uslova za život i rad građana i razvoj privrede, rečeno je na prvom sastanku Koordinacionog odbora za izradu Plana razvoja.

Tim povodom, danas je u Gradskoj upravi na čelu sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i njegovim timom organizovan sastanak sa predstavnicima NALED- a direktorom za konkurentnost i investicije Dušanom Vasiljevićem i konsultantom na ovom projektu, profesorkom Pravnog fakulteta dr Sandrom Ćorak.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je istakao da kada visoke ocene o našem gradu i nama kao jedinici lokalne samouprave dolaze od ovako značajnih institucija to istovremeno i raduje i ohrabruje, ali u isto vreme i obavezuje da još više snage i energije uložimo u dalji napredak i razvoj grada.

„Postojeći plan lokalnog ekonomskog razvoja je spreman za doradu budući da je Loznica u svim sferama društvenog života nadrasla sadašnje vreme i planske kapacitete i dobro je što sada pristupamo ovom procesu u kome će biti definisana vizija budućeg razvoja grada. Mi ćemo u narednom periodu dati svoj maksimum kako bismo definisali ciljeve razvoja za narednih sedam do deset godina, što je jako važno uzimajući u obzir mogućnosti koje su pred nama. Uključićemo sve zainteresovane strane, udruženja građana, privrednike i privredna društva, ugledne pojedince kao korektivni faktor u definisanju ključnih ciljeva. Mi smo se sve ove godine kao zajednica trudili da imamo visok nivo projektne spremnosti, jačali vlastite kapacitete i zato smo spremni da sada uđemo u ovaj projekat“, kaže gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović.

„Želim da čestitam Loznici jer je na konkurentan način postala deo projekta koji daje razvojnu viziju iza koje će prevashodno biti građani, privredna zajednica i društvene organizacije. Mi sa Loznicom imamo veoma plodnu saradnju oko 16 godina i mogu da kažem da je svaka aplikacija ovoga grada imala visoke ocene i da su kroz Balkanski centar za regulatornu reformu koji je deo našeg konzorcijuma širom otvorena vrata za izradu ovog strateškog plana“, zaključuje Dušan Vasiljević iz NALED – a.

Lokalni plan razvoja se usvaja za period od najmanje sedam godina i njegovo donošenje je obaveza gradova i opština po Zakonu o planskom sistemu. Svaki plan treba da bude izrađen do aprila 2023. godine i treba da sadrži pregled postojećeg stanja u različitim oblastima poput infrastrukture, prirodnih resursa, zdravstvene zaštite, obrazovanja, turizma, poljoprivrede.