Gradsko veće: 32 miliona dinara podrške poljoprivredi

Na zasedanju Gradskog veća u Loznici kojim je predsedavao gradonačelnik Vidoje Petrović, razmatran je predlog i doneta odluka o raspisivanju javnog konkursa za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Loznice.

U skladu sa saglasnošću Ministarstva rudarstva i energetike realizovana je celokupna procedura kao i prethodne godine kada je ovaj „pilot“ projekat u Loznici imao dobar prijem kod građana, naročito u smislu opredeljenja za izbor domaćih firmi za sve poslove energetskih radova. Poseban kvalitet dale su aktivnosti gradske komisije na terenskim obilascima po pitanju utvrđivanja verodostojnosti svake prijave i nakon toga, same završnice radova.


Danas praktično počinju aktivnosti za ovu godinu o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova kroz unapređenje termičkih omotača instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po javnom pozivu Gradske uprave u Loznici.

Gradsko veće je nakon razmatranja donelo odluku o usvajanju programa mera za podršku u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2022. godini. Iz gradskog budžeta za taj program planirana su sredstva od 32 miliona dinara. Najviše se investira u imovinu poljoprivrednih gazdinstava, oko 20 miliona, zatim za upravljanje rizicima kroz zaštitu useva od elementarnih nepogoda i nabavku raketa za svih devet automatskih stanica i osiguranje. Tu je i pet miliona dinara koji će planski biti usmerena za podršku mladima na seoskom području za poljoprivrednu proizvodnju i prerađivačku delatnost.

Na zasedanju Gradskog veća data je saglasnost na rešenje o izboru projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja za ovu godinu.