Loznica: Program lokalnog ekonomskog razvoja za period 2022. do 2024.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, predsedavao je, u utorak, 22. februara 2022. godine, radnim sastankom na kom su učestvovali predstavnici Ministarstva privrede i Stalne konferencije gradova i opština.


Sastanak je organizovan sa ciljem da se predstavi Program lokalnog ekonomskog razvoja Loznice, koji je u pripremi, a koji će unaprediti poslovnu klimu Grada.


Prema rečima programske direktorke Stalne konferencije gradova i opština Slađane Grujić, reč je o dokumentu koji će u narednom periodu do 2024. godine dati kvalitetan i dobar rezultat zahvaljujući gradonačelniku i njegovom timu koji je vrlo ažuran, i koji koristi sve mogućnosti da svom gradu da najbolje što može.


„Ovde se vidi jasan pravac delovanja na jačanju lokalnih privrednika kroz mere za privlačenje investicija i različite vidove državne pomoći“, kaže Branislav Pejčić, pomoćnik ministra za privredu, dajući na znanje da su loznički privrednici na dobrom putu, kao i da će Loznica poslužiti kao primer drugim lokanim samoupravama u izradi ovog značajnog dokumenta.


Gradonačelnik Vidoje Petrović uz zahvalnost gostima iz Ministarstva privrede i SKGO na doprinosu i snažnoj podršci pri izradi ovog dokumenta u formi pilot – projekta kaže da će to biti dobra platforma i za druge lokalne samouprave.


„Suština je da iznađemo sve mehanizme podsticaja lokalnim privrednicima preko niza mera iz budžeta grada i na taj način namenski omogućimo preduzetnicima, mikro i malim preduzećima što bolje uslove privredne aktivnosti. Taj set mera počećemo da realizujemo posle sveobuhvatnih aktivnosti iz programa Lokalnog ekonomskog razvoja. Očekujem da ćemo sredinom godine, posle svih priprema raspisati javni poziv koji će svakako obradovati privrednike na području grada Loznice. Na ovom sastanku bavili smo se analizom i strukturalnim pitanjima naše privrede i došli do ocene da imamo izuzetno dobar trend, što me raduje kada takva saznanja dolaze iz Ministarstva privrede, od pomoćnika ministra i SKGO, koja je naš dugogodišnji partner iz nevladinog sektora za koje mogu reći da imaju izuzetnu zaslugu kada je u pitanju podizanje kapaciteta naše lokalne zajednice u svim sferama društvenog života i rada“, zaključuje prvi čovek Loznice.