Vantelesna oplodnja: Za 25 parova u Loznici 11 miliona dinara

Grad Loznica godinama na više načina kroz razne podsticajne mere nastoji da podigne natalitet, a od 2020. godine, kada je raspisan prvi javni poziv i kroz naknadu troškova VTO iz budžeta grada.

Odluka o sufinansiranju obuhvata troškove postupka VTO i neophodne terapije, a do sada je kroz ovu podsticajnu meru prošlo 25 parova, za koje je iz budžeta grada izdvojeno 11 miliona dinara u prethodne dve godine, dok je za tekuću godinu opredeljeno 6 miliona dinara, objasnila je Tanja Glišić Matić, načelnica Odeljenja za društvene delatnosti.

– Pravo na naknadu troškova VTO imaju parovi sa prebivalištem u Loznici, za izbegla i interno raseljena lica najmanje tri godine, žene koje u momentu podnošenja zahteva nisu navršile 45 godina, nisu rađale, imaju problem sa primarnim sterilitetom, ali i sa sekundarnim, odnosno posle prvog deteta nema druge trudnoće kao i da prethodna tri pokušaja o trošku države nisu bila uspešna. Prednost za ostvarivanje prava na naknadu za VTO imaju parovi koji nemaju dece – rekla je Glišić-Matić.

 Grad  je formirao komisiju koju čine socijalni radnik, odnosno psiholog, dva ginekologa i dvoje zaposlenih u gradskoj upravi, a komisija donosi rešenja jednom mesečno.

Pored novčane mere, u cilju pomoći parovima organizuje se i edukativne tribine, te je u Naučno-obrazovno kulturnom centru „Vuk Karadžić“ u Tršiću održana prezentacija na temu muškog steriliteta, koji je javlja u istom procentu kao i kod žena. Na tribini su, pored načelnice Odeljenja za društvene delatnosti Loznice, govorili Željko Lazarević, predsednik udruženja „Beba više“ iz Brčkog, kao i dr Vladimir Krunić, ginekolog i član gradske komisije za VTO.