Obaveštenje o izlaganju na uvid dela Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Loznica

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju grada Loznica, povodom održavanja republičkog referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava Republike Srbije, raspisanog za 16. januar 2022. godine, izložen je u sedištu Gradske uprave grada Loznica, ulica Karađorđeva broj 2., Uslužni centar – šalter 11 i prvi sprat (novi deo zgrade), kancelarija broj 110.


Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska vrši putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.


Uvid kao i zahtevi za promenu u delu Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Loznica mogu podneti Gradskoj upravi svakog radnog dana u vremenu od 07 časova do 15 časova, najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31. decembra 2021. godine u 24 časa.


Uvid u Jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/, unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana.

DONOŠENjE REŠENjA O PROMENAMA U BIRAČKOM SPISKU

Građani, od raspisivanja Republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije do najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 25. decembra 2021. godine do 24 časa, mogu podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja).


Izabrano mesto glasanja ne može biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave na kojoj birač ima prebivalište, odnosno boravište za interno raseljena lica. Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja referenduma.


Od zaključenja biračkog spiska, od 31. decembra 2021. godine pa sve do 72 časa pre dana referenduma, odnosno do 12. januara 2022. godine u 24 časa, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donosi rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku.