Podrška unapeđenju kvaliteta hraniteljske zaštite u Loznici

Povodom organizovanja obuke za urgentno hraniteljstvo danas, u okviru projekta „Podrška zakonodavnim izmenama i unapređenje kvaliteta hraniteljske zaštite“, član Gradskog veća Biljana Filipović istakla je da Grad Loznica nosi epitet kolevke hraniteljstva s obzirom na to da se ova usluga uspešno realizuje na području naše lokalne samouprave već 53 godine.

“Grad Loznica nije direktno uključen u hraniteljstvo s obzirom na to da se ono realizuje na republičkom nivou, ali kroz vidove socijalne zaštite iz gradskog budžeta se izdvajaju velika sredstva za decu koja su u stanju socijalne potrebe. Ona imaju besplatan boravak u vrtiću, besplatne školske udžbenike, prevoz do škole i sve se to finansira iz budžeta Grada. Ono što decu posebno raduje je dodela paketića za božićne praznike. Takođe se finansiraju i hraniteljske porodice kroz razne vidove podsticaja među kojima su i dečji dodaci”, istakla je Filipović.    

Direktor Centra za socijalni rad Loznica Vladimir Petrović da je današnji stručni skup veoma važan jer hraniteljstvo predstavlja izuzetno značajan resurs u našem gradu u saradnji sa Centrom za socijalni rad.

“Na to upućuje činjenica da po poslednjem podatku Centra za socijalni rad u Loznici 70 korisnika ima mogućnost da koristi ovu uslugu, a 40 porodica je obučeno za hraniteljstvo. To dalje ukazuje da je hraniteljska mreža vrlo razvijena u gradu Loznici, koji se svrstava u red lokalnih samouprava koje vode odgovornu socijalnu politiku. Takođe, ovo je prilika da se razmene mišljenja i iskustva stručnjaka u oblasti socijalne zaštite i da se podigne nivo stručnih kompetencija od kojih u velikoj meri zavisi dobrobit, razvoj i budućnost dece”, kazao je Petrović.

Vršilac dužnosti direktora Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd  Mirjana Novakov rekla je da je ova ustanova nadležna za Loznicu, Valjevo i Šabac u regionu u kojima prate rad skoro 700 hraniteljskih porodica kao i da su ovi gradovi prepoznati kao bitni za ovu obuku zato što nemaju prihvatilišta za decu.

“Što se tiče Grada Loznice koji pokriva Ljuboviju, Krupanj i Mali Zvornik – imamo 104 hraniteljske porodice koje vode brigu o 150 dece. Zahvaljujući podršci UNICEFA mi danas obučavamo 15 hraniteljskih porodica sa područja grada Loznice za urgentno hraniteljstvo. Kada u sred noći ili u bilo kom momentu Centar za socijalni rad prepozna nužnost hitnog smeštaja dece mi moramo imati obučene porodice koje imaju veštine da preuzmu brigu o toj deci. Naši hranitelji moraju imati brojne kompetencije da bi se bavili hraniteljstvom i iz tog razloga mi obučavamo hraniteljske porodice i nakon što postanu hranitelji”,  rekla je Novakov.