Dobar odziv poslodavaca za program Moja prva plata

Rok za povezivanje i konačan izbor kandidata, koji predviđa treća faza programa MOJA PRVA PLATA koji je za poslodavce iz privatnog sektora otpočeo 1. novembra  produžen je do kraja meseca, do kada traje i za poslodavce iz javnog sektora.

“ Radna mesta oglasili su poslodavci kako iz privatnog tako i iz javnog sektora a na javni poziv za nezaposlena lica prijavilo se 369 kandidata sa teritorije koju pokriva loznička filijala. Do sada je njih 95 povezano sa  poslodavcima koji su oglasili slobodne radne pozicije “ – rekao je Zoran Milovanović, direktor Filijale NSZ u Loznici.

“U roku od 15 dana od dana završetka izbora kandidata, biće formirane konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima, koje će biti dostupne na sajtu mojaprvaplata.gov.rs.

U četvrtoj fazi realizacije programa, biće potpisivani trojni ugovori između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata, dok će sprovođenje programa početi u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.” – objašnjava Milovanović.

Program „Moja prva plata“ realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od devet meseci, tokom kojih NSZ mladima sa srednjim obrazovanjem isplaćuje mesečnu novčanu naknadu od 22.000 dinara, a mladima sa visokim obrazovanjem 26.000 dinara.