Briga, hrabrost i radoznalost – vrednosti u kojima stasavaju novi lideri: Šansa za najbolje diplomce u Rio Tintu

Svaki lider počinje tako što prvo sledi svoje snove. Genaracija Z je i zvanično nabrojnija generacija na planeti koja sigurno korača ka ostvarenju svojih snova. Ova, prva potpuno digitalna generacija, češće se od svojih prethodnika odlučuje za više školovanje, ne preza od zauzimanja stava i aktivizma, a karateriše je i to da je tolerantna i otvorena za nova iskustva.

Budući lideri iz redova “zumera”, prema istraživanjima, traže jedinstveno radno iskustvo. Na korporacijama je da im ga omoguće.

Vodeći se vrednostima koje podržajavju brigu, hrabrost i radoznalost, lider u rudarstvu, već preko 150 godina ispunjava svoju viziju, da bude pionir napretka. Multinacionalna kompanija Rio Tinto duboko veruje u odgovornu i održivu proizvodnju materijala koji su neophodni za ljudski napredak.

Najbolji diplomci širom sveta imaće priliku da se priključe kompaniji Rio Tinto, u kojoj se od prvog dana u njih veruje i očekuje da će baš oni uskoro biti predvodnici održivog rudarstva, promene koja je u industriji već otpočela. U okruženju u kojem se prioritet fizička i emocionalna sigurnost, u kojem se hrabrost da se javno istupi i probaju nove stvrai visoko vrednuje, u kojem je radoznalost vrlina i nikada ne postoji suvišno pitanje, generacija Z može ispoljiti svu svoju kreativnost da se stvari rade bolje i sigurnije.

Rio Tinto inspiraciju cripi iz svog okruženja, a na to okruženje u sve većoj meri utiču “zumeri”. Zato ih sa radošću pozivamo u svoje redove. Osmislili smo globalni dvogodišnji program za najbolje diplomce, sa ciljem da razvijemo novu generaciju budućih lidera koji će inspirisati druge i umeti da ostvare napredak i u kompleksnim i izazovnim uslovima poslovanja.

Diplomci koji sebe vide kao inovativne lidere imaju priliku da se priključe timu vrhunskih svetskih stručnjaka u transformaciji poslovanja u skladu sa zelenom tranzicijom i održivim pristupom. Ukoliko imate sledeće obrazovanje, možete se prijaviti na Rio Tintov program zapošljavanja namenjen diplomcima:

  • Inženjer rudarstva (podzemni rudnik 21. veka)
  • Procesni inženjer (u pogonu za preradu minerala)
  • Inženjer elektrotehnike ili mašinstva (za oblasti elektrotehnike, mašinstva, mehatronike, robotike)
  • Ekonomista ili druge društvene nauke, zainteresovan za treninge i obuke ()

Diplomci koji budu odabrani da se priključe projektu Jadar nakon posebno razvijenog načina selekcije, tokom dve godine programa imaće priliku da sarađuju sa globalnim liderima Rio Tinta kroz masterklasove, mentorske programe, da steknu iskustvo rada u internacionalnom okruženju i u drugim zemljama u kojima Rio Tinto posluje, da razvijaju inovativne projekte uz pomoć najmodernijih tehnologija i povežu se sa mladim nadama širom sveta.

Ukoliko vidite sebe kao jednog od budućih pionira napretka, završili ste potrebne studije, bachelor ili master u 2020., 2021. ili do maja 2022, imate manje od dve godine relevantnog radnog iskustva i pravo na rad u Srbiji, sve detalje programa možete saznati na kompanijskoj veb stranici https://www.riotinto.com/careers/graduates-students.