Grad Loznica sprovodi projekat “Klub starih – podrška za aktivnu starost”

Projekat “Klub starih – podrška za aktivnu starost” se realizuje u okviru programa Swiss PRO, koji podržava Vlade Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

Cilj projekta je poboljšanje kvaliteta života i socijalne uključenosti starih lica.

Projekat se realizuje od aprila 2021.godine do aprila 2022. godine, a radionice se organizuju u Domu penzionera u Loznici.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad i Organizacijama civilnog društva a kao značajna podrška u realizaciji aktivnosti je i Organizacija Crvenog krsta Loznice koji svojim aktivnostima na terenu i u staračkim domaćinstvima doprinosi kvalitetu projektnih aktivnosti.

Po rekaciji naših starijih sugrađana, koji su uključeni u aktivnosti, projekat je pun pogodak.