Izveštaj SEPA: Obojena voda u Gornjim Nedeljicama izazvana „cvetanjem“ algi

Agencija za zaštitu životne sredine (SEPA) izvršila je 9. avgusta vanredno uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta vode iz bare (jezera) u katastarskoj opštini Slatina sa dva lokaliteta –  bliže i dalje od atarskog puta, oba na 2 metra daleko od obale i 40 cm ispod površine vode. Urađene su fizičko-hemijske, hemijske i biološke analize.

U izveštaju Agencije objavljenom na njenom sajtu kaže se da je tokom uzorkovanja i obrade uzoraka konstatovana visoka temperatura vode, što je posledica visokih spoljašnjih temperatura tokom dužeg vremenskog perioda. Dalje, ispitivani lokalitet vode okružen je poljoprivrednim obradivim površinama na kojima je zasađen kukuruz, a te površine tretiraju se stajskim i veštačkim đubrivima (azotnim ili fosfornim). Tokom kišnih perioda (proleće, jesen i zima) dolazi do spiranja zemljišta i na taj nači nutrijenti iz zemljišta dospevaju u vodotokove, jezera i bare.

Rezultati analiza govore da voda bare (jezera) na lokalitetu KO Slatina (kp 264/1) sadrži nutrijente i ukupan fosfor koji služe kao
podloga, odnosno hrana za razvoj algi. Analizom fitoplanktona na oba lokaliteta utvrđena je eutrofikacija i hipereutrofikacija, što su uslovi koji su pogodovali “cvetanju” vode. Na uzorku 1 konstatovana je crveno -narandžasta boja vode, koja potiče od masovnog razvoja vrste Euglena sanguinea, odnosno “cvetanja” algi.

Izveštaj SEPA potvrđuje ranije izneti stav kompanije Rio Tinto da promena boje vode nema nikakve veze sa bilo kakvim aktivnostima kompanije, odnosno da su izjave pojedinaca prenete u medijima o kompaniji kao uzroku promene vode netačne.

Promena boje vode nastala je, kako je pokazao izveštaj SEPA, kao posledica cvetanja algi zbog prisustva pigmenta astaksantina iz grupe karotenoida, jer masovan razvoj ove vrste boji vodu u crveno, navedeno je u saopštenju Rio Sava Exploration.