Loznica izdvaja 27 miliona za saniranje deponija

Kao i svake prethodne, Grad Loznica je i ove godine, iz budžeta, izdvojio sredstva za saniranje gradske i divljih deponija. Za divlje izdvojeno je 5 miliona, dok je za saniranje gradske deponije Loznica izdvojila iznos od 22 miliona dinara.

-Grad Loznica vodi jednu odgovornu politiku u svim sferama društvenog života , a posebno kad je u pitanju zaštita životne sredine – rekao  je pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, prilikom obilaska radova na sanaciji deponije.

Đokić je dodao da ukoliko želimo da Grad Loznica bude grad budućnosti i grad mladih, onda moramo posebnu pažnju posvetiti zaštiti životne sredine.

Na ovom projektu posluje javno komunalno preduzeće “Naš dom” koje trenutno radi na sanaciji divlje deponije na Jarcanu.

O trenutnim radovima pomenutog preduzeća govorio je direktor Janko Aleksić, koji je istakao koliko je bitno da i sami građani budu odgovorni kada je reč o zaštiti životne sredine, te da za iznos od 210 dinara mesečno, mogu koristiti usluge preduzeća koje će smeće odlagati na propisno mesto.

Aleksić je takođe naglasio da će vrlo brzo biti postavljene kamere na divljim deponijama pomoću kojih će se pratiti ko i kada odlaže otpad na mesto koje za to nije predviđeno.

U narednom periodu planirani su radovi na saniranju divlje deponije na prostoru Jadranske Lešnice.