Orlovine – šansa za unapredjenje turističke ponude Malog Zvornika

Šansu za unapredjenje turističke ponude malozvorničke opštine predstavlja arheološki lokalitet Orlovine na kojem su tokom prvih istraživanja, od 2012. godine do 2015. godine, pronađeni ostaci utvrđenja iz vizantijskog perioda i iz vremena srpskog kneza Časlava, tačnije ostaci građevina starih 1400, odnosno 1000 godina.

Arheolozi su tokom istraživanja otkrili da je ovo utvrđenje nastavilo da živi u IX i X veku, o čemu svedoči pronađena grnčarija, za koju se pretpostavlja da je iz vremena prednemanjićke Srbije, odnosno iz vremena vladavine srpskog kneza Časlava. 

S obzirom na činjenicu da je u pogledu arheologije ovaj period gotovo potpuno nepoznat, od novih istraživanja očekuje se da daju odgovore na važna i brojna pitanja u vezi tog doba. Arheolozi smatraju i da je na području današnje opštine Mali Zvornik nekada bila rečna stanica Ad Drinum, putnička raskrsnica između Panonije i Dalmacije.

„Imajući u vidu značaj ovog arheološkog nalazišta, opština Mali Zvornik će podržati dalja istraživanja lokaliteta Orlovine, dok će se u međuvremenu pobrinuti da se on sačuva, adekvatno zaštiti i predstavi javnosti. Za ovaj deo istraživanja, iz budžeta smo izdvojili oko 8 miliona dinara za finansiranje radova a nastavićemo da konkurišemo kod različitih donatora i fondova kako bismo obezbedili dodatna sredstva za nastavak aktivnosti “ – rekao je predsednik malozvorničke opštine, Zoran Jevtić.

Opština Mali Zvornik je u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika Valjevo pripremila projekat „Konzervatorskih radova i prezentacije na ostacima srednjevekovne crkve na lokalitetu Orlovine“.