Zaustavimo nasilje nad starijima

Povodom 15.juna, Svetskog dana borbe protiv nasilja nad starijima, iz gradske organizacije Crvenog krsta poručuju “ Ovo je ozbiljan javnozdravstveni, ali i društveni problem, kako u razvijenim tako i u nerazvijenim društvima. Nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba je nedovoljno vidljivo, nedovoljno prepoznato i nedovoljno prijavljen oblik kršenja ljudskih prava.”

Ovogodišnja tema je „Pristup pravdi“ i služi kao podsetnik na važnost zadovoljavanja potreba starijih osoba u slučaju da potraže pomoć i podršku. Starije osobe koje su se suočile sa situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja često se suočavaju sa višestrukim preprekama u pristupu pravdi kao što su pitanja pristupačnosti, prilagođavanja potrebama starijih osoba, prekomernih kašnjenja i zaostataka u sudskim procesima, uticaja digitalizacije, kulturnih normi, rodne pristrasnosti, diskriminacije koje su često ukorenjene u javnim politikama, normama i u praksi.

Pristup pravdi utiče na sposobnost starijih osoba da u potpunosti ostvaruju sva svoja ljudska prava, uključujući pravo na zdravlje, odgovarajuću socijalnu zaštitu i dostojanstven život. Očuvanje ili vraćanje dostojanstva i poštovanja starijih osoba presudno je u takvim situacijama.

Drugi deo aktivnosti Crvenog krsta koji je realizovan danas (15. juna) tiče se nasilja nad starijim ženama. Organizovana je tematska radionica za starije korisnice programa Narodne kuhinje. One su imale priliku da saznaju da je nasilje nad starijim ženama javnozdravstveni problem, problem rodne nejednakosti i predstavlja kršenje ljudskih prava. Nasilje ostavlja velike posledice  na fizičko i mentalno zdravlje starijih žena I to je problem koji je potrebno rešiti i na teorijskom i na praktičnom nivou.

Crveni krst Loznica će, sem ove radionice, organizovati i uličnu akciju koja će se odvijati 17. juna na gradskom šetalištu.