Rio Tinto uspostavio saradnju sa InoBat-om u pronalaženju inovativne primene za litijumske baterije

Saradnja Projekta Jadar i kompanije InoBat je vizionarska inicijativa koja će podržati evropske težnje ka tehnološkoj nezavisnosti i omogućiti razmenu znanja i informacija o obradi i reciklaži litijuma i tehnologijama za sledeću generaciju baterija, od čega će dobrobit imati i Srbija i druge evropske ekonomije koje se priključe inicijativi.

Rio Tinto i InoBat, evropska kompanija za tehnologiju i proizvodnju baterija, potpisali su Memorandum o razumevanju kako bi zajedno radili na uspostavljanju „cradle to cradle“ lanca proizvodnje i reciklaže baterija u Srbiji. Partnerstvo će pokrivati ceo životni ciklus proizvoda, od eksploatacije do reciklaže litijuma.

Projekat Jadar kompanije Rio Tinto u Srbiji, jedan od najvećih „grinfild“ projekata litijuma u razvoju, ima potencijal da godišnje proizvodi oko 55 hiljada tona litijum karbonata kvaliteta koji se može bez dodatne obrade koristiti za proizvodnju baterija i to u Evropi, koja je jedno od najvećih rastućih tržišta električnih vozila na svetu. Kompanija InoBat, čije se sedište nalazi u Evropi, poseduje pogon za istraživanje i razvoj baterija, kao i pilot-fabriku koju razvija u Slovačkoj, i namerava da poveća proizvodne kapacitete izgradnjom giga-fabrika u regionima Evrope, Bliskog Istoka i Afrike. Cilj kompanije InoBat je da opslužuje evropsko tržište inovativnim tehnološkim rešenjima, uključujući proizvodnju i reciklažu baterija za električna vozila.

Generalna direktorka kompanije Rio Tinto za borate i litijum, Marni Finlejson, izjavila je: „Saradnja sa kompanijom InoBat omogućiće razmenu znanja i informacija o obradi i reciklaži litijuma i tehnologijama za sledeću generaciju baterija. To je vizionarska inicijativa koja se uklapa u stratešku opredeljenost kompanije Rio Tinto da ulaže u partnerstva koja nude rešenja u borbi protiv klimatskih promena“.

Saradnja Projekta Jadar i kompanije InoBat doprineće razvoju celokupnog lanca snabdevanja litijuma i baterija za električna vozila u Evropi.

Marjan Boček, glavni izvršni direktor kompanije InoBat Auto, rekao je: „Potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa kompanijom Rio Tinto predstavlja važan korak u ostvarivanju cilja kompanije InoBat da koristi lanac snabdevanja lociran u Evropi i podrži evropske težnje ka tehnološkoj nezavisnosti. Naš jedinstveni „cradle to cradle“ pristup pokriva ceo životni ciklus baterija, od eksploatacije do reciklaže, kako bi podržali stremljenje ka cirkularnoj ekonomiji i Ciljeve održivog razvoja u okviru Agende 2030“.

U 2020. godini, Rio Tinto je odobrio ulaganje od skoro 200 miliona dolara u izradu završne faze studije za Projekat Jadar, za koju se očekuje da bude završena do kraja ove godine, nakon čega sledi investiciona odluka. Količina i visoki kvalitet nalazišta  Jadar imaju potencijal da rudnik i postrojenje snabdevaju litijumom  proizvođače u lancu proizvodnje električnih vozila. Ukoliko se odobri, izgradnja rudnika i postrojenja za preradu prema najvišim ekološkim standardima će trajati četiri godine, i biće značajna investicija za Srbiju, sa direktnim i indirektnim ekonomskim koristima za srpsku ekonomiju.