Gas koji se osetio u vrtiću “Lane” nije iz gasovoda Loznica -gasa

U saopštenju preduzeća “Loznica – gas” navodi se: “ Zbog opšte zabrinutosti u gradu, a u vezi detektovanog metana (gasa) u kanalizacionim šahtama 14.maja u vrtiću „Lane“, ovim putem obaveštavamo javnost da je detektovan barski-fekalni gas (metan) a ne prirodni gas iz gasovoda „Loznica-gasa“. JP „Srbijagas“ iz Novog Sada je na zahtev v.d. direktora Željka Radića izašlo u susret da pošalje svoju stručnu ekipu da uradi analizu gasa koji se povremeno oseća u kanalizaciji. Oni su to uradili jutros (17.05.) u 9 h i utvrdili da je u kanalizaciji prisutan barski gas. Naime, raspadom fekalnih ostataka može doći do stvaranja tzv. barskog gasa ili kako je kod nas profesionalni naziv „kanalizacioni gas“.  Ovo je posebno primetno kod povećanih padavina i neposredno posle njih. To su koncentracije koje nisu opasne.”

U saopštenju je dalje navedeno da je u objektima vrtića potrebno postaviti odgovarajuće sifonske barijere kako bi bile izbegnute ovakve situacije a takođe je potrebno metalne šahte izbušiti radi ventilacije.

“Posebno se zahvaljujemo radnicima vrtića koji su pravovremeno reagovali i postupili u skladu sa nastalom situacijom, kao i Ministarstvu unutrašnjih poslova koje je odmah reagovalo.” – navedeno je u saopštenju preduzeća “Loznica-gas”.