Od države 250 hiljada dinara za početak poslovanja

U sklopu ovogodišnjeg seta aktivnih mera zapošljavanja, NSZ je početkom aprila raspisala 13 javnih poziva za nezaposlena lica i poslodavce.

Većina konkursa otvorena je tokom cele godine, sem subvencije za samozapošljavanje, pa iz lozničke filijale NSZ podsećaju da rok za prijavljivanje zainteresovanih lica ističe u ponedeljak, 17.maja.

“ Lica mogu da konkurišu za sredstva u iznosu od 250 hiljada dinara uz uslov da registrovanu delatnost obavljaju godinu dana I da za taj period plaćaju pripadajuće doprinose – objašnjava Zoran Milovanović, v.d. direktora Filijale Loznica.

Za taj vid podrške države nezaposlenim licima svake godine vlada veliko interesovanje kao i za ostale javne pozive, napominje Milovanović i dodaje: „ Akcionim planom zapošljavanja koji je usvojila Vlada Srbije, predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine u Srbiji bude izdvojeno 5,7 milijardi dinara od čega će 550 miliona dinara biti iskorišćeno po osnovu konkursa za osobe sa invaliditetom. Lozničkoj filijali opredeljeno je oko 60 miliona dinara ali je otvorena mogućnost odobravanja dodatnih sredstava ukoliko bude velika zainteresovanost lica za određene javne pozive.”