Brojke ukazuju na drastičan porast nasilja u porodici

U toku prošle godine Centru za socijalni rad u Loznici stiglo je 560 prijava porodičnog nasilja, što je uvećenje od 100% u odnosu na 2019. godinu.

Prema podacima Centra za socijalni rad, od ukupno 560 prijava porodičnog nasilja u prošloj godini, 273 prijave odnosile su se na odrasla lica, sedam muškaraca i 266 žena.

Nasilje u porodici pretrpelo je i 66 starijih osoba, gde je, broj žrtava medju ženama 60, u odnosu na muškarce, kojih je u ovoj starosnoj kategoriji 6, a od 67 prijava porodičnog nasilja medju mladima, takodje, žene su u 95% slučajeva žrtve.

Među 144 prijavljena slučaja nasilja nad decom, 66 su žrtve dečaci, a 78 devojčice.