Apel građanima da ne spaljuju nisko rastinje na otvorenim prostorima

Tokom 2020. godine na teritoriji Grada Loznice evidentirana su 285 vanredna događaja od kojih su 191 bili požari. Od tog broja 95 požara nastalo je na otvorenom prostoru i oni čine nešto manje od 60% požara koji se evidentiraju u toku godine.

Tomislav Simeunović, komandir vatrogasne jedinice u Loznici, uputio je apel građanima da ne smeju spaljivati nisko rastinje, biljne ostatke i smeće na otvorenom prostoru zbog opasnosti širenja požara koji može da ugrozi život i zdravlje drugih ljudi, te da nanese štetu životnoj sredini ili drugu materijalnu štetu.

-U toku prošle godine imali smo jedan požar većih razmera na reonu Gučevo, gde je požarom bilo zahvaćeno oko 15 hektara šume niskog rastinja. U akciji gašenja učestvovalo je 19 pripadnika vatrogasne jedinice i 30 radnika ŠG Boranja, akcija gašenja je trajala 13 časova – priča Simeunović i objašnjava da zbog nešto hladnijeg proleća i većeg broja kišnih dana od početka 2021. godine do danas nije bilo ozbiljnih požara na otvorenom prostoru.

Podsećamo, Zakon o zaštiti od požara zabranjuje spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara, kao i obaveza lica koje je izazvalo požar da nadoknadi vatrogasno-spasilačkoj jedinici troškove intervenisanja.

Takođe, ovim zakonom zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zakona zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara.