Što smo bliže Vaskrsu, sve veća ponuda šaranih jaja

Jaja se u Srbiji farbaju još od XVI veka. Usavršavane su postojeće tehnike, izmišljale nove, dok je šaranje jaja prirodnim voskom najtradicionalniji način, koji se održao do danas.

Najviše interesovanja za „najjače“, morkino jaje, čija cena, po komadu, iznosi 40 dinara / Foto: RTV Podrinje

Da su pripreme uoči Vaksrsa, najvećeg i najradosnijeg Hrišćanskog praznika, počele, govori nam ponuda šaranih jaja na lozničkoj Zelenoj pijaci. Ova, za mnoge nesavladiva tehnika ukrašavanja prirodnim voskom, iz godine u godinu sve je zastupljenija u pijačnoj ponudi, a cena varira od veličine jaja i rase živine.

Guščija jaja prodaju se po ceni od 150 dinara/ Foto: RTV Podrinje

Veliki petak je najznačajniji za narodnu praksu ukrašavanja i farbanja jaja, mada tokom svih sedam nedelja posta, a posebno poslednje, stradalne sedmice, vredne domaćice pokažu pun potencijal u kreativnosti i veštini.

Cena kokošijih našaranih jaja varira od tezge do tezge, a kreće se od 20 do 4o dinara / Foto: RTV Podrinje

Proizvođači i preprodavci jaja kažu da je uveki na Veliki petak najveća prodaja, kada je moguće kupiti i već obojena jaja, a kako iz godine u godinu tehnika dekorisanja napreduje, tako se i ponuda proširuje.