Red pored Drine za sadnice belog jasena

U okviru kampanje „Posadi svoj hlad“ Grad Zvornik je u saradnji sa nevladinom organizacijom Zeleni razvojni centar organizovao podelu 100 sadnica belog jasena.

Veljo Tijanić, savetnik za mlade gradonačelnika Zvornika, rekao je da je interesovanje Zvorničana veliko, te da je jedan broj podeljen i školama koje su imale obezbeđene površine za njih.