Zvornik: Održana 3. redovna sednica Skupštine grada

U Zvorniku je danas održano 3. skupštinsko zasedanje na kome je usvojen budžet grada za 2021. godinu u iznosu od 35.612.000 KM.

Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović, nakon zasedanja lokalnog parlamenta, istakao je da će biti nastavljene kapitalne investicije koje su u toku, te da će biti i novih.

Odbornici su danas usvojili i Odluku o utvrđivanju kriterijuma kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za 2021. godinu. Za finansiranje razvoja sporta budžetom za 2021. godinu planirano je 700.000 KM.

Ukupna sredstva u Budžetu koja se u toku 2021. godine planiraju za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području grada iznose 350.000 KM. U danas jednoglasno usvojenom Programu korišćenja budžetskih sredstava za podsticaj poljoprivredne proizvodnje u tekućoj godini, novina su podsticaji za nove zasade vinove loze, organsku poljoprivrednu proizvodnju i refundiranje troškova gazdinstvima za analizu plodnosti zemljišta.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o prihvatanju granta zajedničkog Evropskog fonda za Zapadni Balkan za finansiranje projekta izgradnje vodovodnog sistema Lokanj-Pilica faza 1 i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za mesnu zajednicu Tabanci.