U Loznici otvoren regionalni GIS centar za četiri lokalne samouprave

U okviru regionalnog projekta Geografski informacioni sistem (GIS), namenjenog upravljanju prostornim informacijama u Podrinju, pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić i profesori Geografskog fakulteta u Beogradu, predstavili su moderno opremljen centar u kojem će obučeni kadrovi, GIS administratori, raditi na prikupljanju i skladištenju neophodnih podataka uz pomoć odgovarajuće tehničke opreme i programa.

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić rekao je da GIS omogućava prikupljanje, analizu i korišćenje geografskih podataka neophodnih za realizaciju projekata i svih aktivnosti u nadležnosti lokalne samouprave odnosno da je to alat za dobro prostorno i infrastrukturno planiranje i bolju raspodelu gradskih resursa.

Kako je naveo, vrednost projekta je oko 132 hiljade evra, od čega je donacija Evropske unije 110 hiljada, a preostalih 22 hiljade finansiraju četiri lokalne samouprave u čemu Loznica ima učešće od oko 8.900 evra.

  • Ovaj sistem omogućava međusobno umrežavanje ove četiri lokalne samouprave kao i sa njihovim javnim preduzećima i ustanovama, zatim brži i lakši protok informacija i bolje korišćenje svih resursa koji će nas približiti evropskim standardima u planiranju i obezbediti prevenciju i bolje upravljanje svim rizicima – zaključio je Đokić.

Prodekan, profesor Geografskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Đorđević, istakao je da je GIS je izrazito koristan za brojne sfere društvenog života, kako za privredu tako i za lokalno stanovništvo, za javna i druga komunalna preduzeća koja su zaninteresovana za saradnju.

  • Ako je geografija krenula iz Loznice i stigla u Beograd nama je posebno zadovoljstvo da dobar deo toga možemo sada da vratimo gradu Loznici i partnerskim opštinama. Postavljeni su odlični temelji, uloženo je mnogo u sve elemente sistema koje čine kadrovi koje smo uspešno obučili, zatim hardver i softver koji je instaliran, podaci koji su prikupljeni i ono što je sledeći zadatak to je razvoj procedura odnosno kako sada obezbediti da bude održiv u dužem vremenskom periodu – ukazao je prodekan Đorđević.

Profesor docent Geografskog fakulteta u Beogradu Ivan Novković kazao je da će uz pomoć GIS-a upravljanje prostorom biti bolje, ali i da će građani imati veću korist tako što će lakše dolaziti do informacija i biće zaštićeniji kada je u pitanju smanjenje rizika od prirodnih nepogoda i bolja civilna zašita stanovništva.

GIS – alat za dobro prostorno i infrastrukturno planiranje i bolju raspodelu gradskih resursa