Nove odluke Gradskog veća u Loznici

Gradsko veće je na sednici održanoj u petak 19. februara 2021. godine, jednoglasnim izjašnjavanjem prihvatilo Nacrt predloga odluke o usvajanju Strategije socijalne zaštite grada Loznice od 2021. do 2025. godine.
Ukazano je da je Loznica već duži niz godina jedan od retkih gradova gde se planski i odgovorno vodi socijalna politika, a naročito prema delu stanovništva koje je obuhvaćeno merama socijalnih potreba.
Svesni saznanja da nema srećnog života bez sluha za pomoć tim društvenim grupama, na zasedanju Gradskog veća rečeno je da posebnu pažnju u strateškim dokumentima treba posvetiti uzrastima do 18 godina, invalidnim licima i starijim građanima od 65 godina.
Zalažući se da se kroz ove dokumente daje podrška socijalno ranjivim grupama krajnji cilj je stvaranje ambijenta održivog stanja za svaku od ovih društvenih grupa. Pri tome su izneta razmišljanja za izradu programa pribavljanja kuća sa okućnicom u vlasništvo grada kako bi se pomoglo zbrinjavanje građana sa socijalnim potrebama.
Na zasedanju Gradskog veća bilo je reči o mogućnosti stipendiranja deficitarne kvalifikovane radne snage koja nedostaje u javnim preduzećima.
Ukazano je na značaj formiranja klubova penzionera u mesnim zajednicama koje imaju svoje prostorije u obnovljenim domovima kulture. To je uz postojeće usluge pomoći i nege u kući, razvoja i proširenja dnevnog boravka za decu sa posebnim potrebama, usluge ličnog pratioca deteta, stimulaciju, zbrinjavanje i negu obolelih, saradnju sa Stalnom konferencijom gradova i opština sastavni deo svih zalaganja za strategiju razvoja socijalne zaštite u Loznici u naredne četiri godine.
Gradsko veće je usvojilo izveštaj o radu Gradskog štaba za vanredne situacije i donelo Odluku o utvrđivanju ekonomske cene i učešću korisnika u obezbeđivanju sredstava za Predškolsku ustanovu „Bambi“.
Usvojena je Odluka sa finansijskim planovima mesnih zajednica u i donet Program sistemske deratizacije i dezinsekcije na teritoriji grada tokom ove godine.