Lokalni parlament u Zvorniku usvojio Nacrt budžeta za 2021. godinu u iznosu od 29.612.000 KM.

Odbornici Skupštine grada Zvornik, na prvoj održanoj sednici podržali su odluku o usvajanju Nacrta budžeta grada za ovu godinu, sa 23 glasa za i šest glasova protiv. Komentarišuči odluku, gradonačelnik Zvornika, Zoran Stevanović rekao je da se očekuje da izvorni prihodi budu značajno manji nego u godini koja je iza nas, dodavši da će biti nastavljeno finansiranje i sufinansiranje bitnih projekata.


„Očekujem da ćemo u ovoj godini nastaviti da radimo obaloutvrde i reke Hoče i reke Drine na potezu između dva ušča Hoče i Sapne u reku Drinu, dok smo Sapnu završili ovih dana i predstoji nam tehnički prijem radova. Završavamo kanalizacionu mrežu koju radimo sa Vladom Republike Češke u Branjevu, a krajem ove godine ili početkom sledeće novi blok Bolnice. U roku od tri meseca biće gotova i rekonstrukcija Doma zdravlja i to su sve projekti koji su početi i čije finansiranje nije dovedeno u pitanje pandemijom. Biće nešto smanjena budžetska davanja iz redovnih budžetskih primanja, a očekujem da ćemo u ovoj godini početi sa realizacijom projekta nadgradnje zgrade Osnovnog suda radi izgradnje prostorija Okružnog suda, Okružnog tužilaštva, Privrednog suda i kancelarije Pravobranilaštva. Nadamo se i početku gradnje zgrade Gradske uprave za šta mislim da je krajnje vreme, jer ovoj postojećoj neophodna je ozbiljna rekonstrukcija i mnogo je bolje napraviti novi objekat. Očekujem da ćemo u ovoj godini izvršiti zamjenu ili svih ili dela svetiljki javne rasvete, sa štedljivim svetiljkama sa led tehnologijom koje omogućuju uštedu i do dve trećine sadašnje potrošnje struje. Od kapitalnih ulaganja videli ste da su odbornici danas prihvatili grant zajedničkog Evropskog fonda za zapadni Balkan u iznosu od 1.163.718 KM za izgradnju druge faze Vodovoda Sjever, a to su mesne zajednice Lokanj i Pilica, kao i za izgradnju prečistača otpadnih voda u mesnoj zajednici Tabanci. Očekujemo da ćemo do leta formirati parking servis i krenuti sa naplatom parkinga i da ćemo u ovoj i nekim narednim godinama obezbediti da za svako vozilo postoji parking mesto koje će se plaćati. U toku je izrada projektne dokumentacije za putni pravac Šćemlija-Glumina sa dve kolovozne trake kako bi se građanima koji dolaze iz pravca Grbavaca, Križevića, Kitovnica i Jardana omogućilo da brže stignu do grada i kako bi se smanjile gužve kroz Karakaj.“
Stevanovič se osvrnuo i na Odluku o usvajanju plana korišćenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sedište na području grada za realizaciju posebnih mera zaštite od požara za 2021. godinu, gradonačelnik je istakao da se ovako prikupljena sredstva troše isključivo namenski.
„U godinama koje su iza nas mi smo ih koristili na način da smo nabavljali nova protivpožarna vozila, novu opremu za Službu profesionalne vatrogasne jedinice, tako da je sadašnja opremljenost u odnosu na prije 14 godina nešto što se ne može porediti. Mislim da ćemo sredstva koja budu na raspolaganju ove i narednih godina trošiti da dislociramo dio vatrogasne jedinice tako da se napravi bar jedna terenska kancelarija sa jednim dežurnim vatrogasnim vozilom i vatrogascima. Mislim da su nam prema sadašnjim potrebama, broju požara i broj stanovništva koje žive na tom potezu najkritičnije teritorije mjesnih zajednica Lokanj, Pilica, Branjevo i Šepak koje su i najudaljenije. Nadam se da ćemo u toku ove godine oformiti jednu terensku ekipu na prostoru jedne od ove četiri mjesne zajednice koja će moći brzo da reaguje.“
Načelnik Odjeljenja za finansije Srđan Despić istakao je da se iz budžeta finansira Gradska uprava, budžetski korisnici, nevladine organizacije i udruženja.
„Racionalno smo planirali budžet, a svi znamo da je prošla godina bila teška zbog pandemije visura korona, neka sredstva nismo potrošili, neka smo preusmerili u neke druge namene jer smo u toku pandemije imali nepredviđene rashode i troškove.
Na današnjoj sednici Odlukom je utvrđeno da je prosečna, konačna građevinska cena jednog kvadratnog metra korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području grada Zvornika u 2020. godini iznosila 930,00 KM. Ona služi kao osnovica za izračunavanje visine rente.


Novi odbornički sastav usvojio je Program rada Skupštine grada kojim su utvrđeni poslovi i zadaci lokalnog parlamenta, njihovi nosioci i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja. Navedeno je da Program treba shvatiti kao okvirni, kao i da će Skupština razmotriti sva pitanja za svakodnevno stanje u oblastima privrednog i društvenog života od interesa za grad i građane. Program rada je otvoren tokom godine za nove prijedloge i inicijative predlagača.


Na sjednici su do okončanja postupka javne konkurencije imenovani vršioci dužnosti načelnika gradskih odjeljenja i službi i to Odeljenja za finansije Srđan Despić, Odeljenja za privredu i društvene delatnosti Darko Stefanović, Odeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Željko Smiljanić, Odeljenja za stambeno-komunalne poslove i poslove saobraćaja Branko Jašić, Odeljenja za opštu upravu Mersad Mehmedović, Odeljenja za prostorno uređenje Boško Kojić, Odeljenja za inspekcijski nadzor Fahir Ferhatbegović, Odeljenja komunalne policije Goran Pisić, Službe za javne nabavke, upravljanje razvojem i međunarodnu saradnju Miloš Tomić, Službe za zajedničke poslove i upravljanje ljudskim resursima Đoko Janković i Službe civilne zaštite Rajko Jurošević. Imenovane su i skupštinske komisije koje nisu bile teme dnevnog reda prethodne, konstitutivne sjednice.


Pored pomenutih usvojene su i odluke o korišćenju sredstava naplaćenih od novčanih naknada po osnovu promene namene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno u 2021. godini, o načinu primopredaje dužnosti u slučaju prestanka mandata, o utvrđivanju kriterijuma i raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara gradske Skupštine, kao i Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine osnovne plate i drugih prava iz radnog odnosa funkcionera grada Zvornika.