Loznica u boji optimizma

Kampanja UN-a, pod nazivom Ujedinimo se do 2030. za zaustavljanje nasilja nad ženama obeležava 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, od 25. novembra do 10. decembra 2020., pod globalnom temom „Narandžasti svet: Fond, Reagovanje, Sprečavanje, Prikupljanje!”

Dok se svet povlačio u svoje domove zbog mera zaključavanja uvedenih za suzbijanje pandemije COVID-19, izveštaji su pokazali alarmantan porast već postojeće pandemije nasilja nad ženama, piše unwomen.org.

Kako su zemlje sprovodile mere zaključavanja u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa, nasilje nad ženama, posebno nasilje u porodici, pojačalo se – u nekim zemljama su se pozivi na linije za pomoć povećali pet puta. U drugim slučajevima, formalni izveštaji o nasilju u porodici su se smanjili, jer su preživeli teže tražili pomoć i pristupili podršci redovnim kanalima. Zatvaranje škola i ekonomski zaostaci učinili su žene i devojke siromašnijima, van škole i bez posla, i podložnijima eksploataciji, zlostavljanju, prisilnom stupanju u brak i uznemiravanju.

Pored niza mera koje Grad Loznica realizuje u cilju ekonomskog osnaživanja žena, koje su mapirane kao jedan od najvažnijih elemenata u borbi protiv nasilja nad ženama,  u znak podrške ovoj inicijativi Kancelarija za mlade grada Loznica, na inicijativu UG “Reč i delo“ već treću godinu organizuje aktivnosti sa ciljem podsticanja devojaka i žena da prijave nasilje u porodici, kao i mogućnosti ekonomske samostalnosti.

Ove godine, u skladu sa epidemiološkim merama povodom virusa Covid 19, ispred Omladinskog centra u Loznici predstavnici Grada i civilnog društva pustili su narandžaste balone, dok su Vukov dom kulture i most na reci Štiri osvetljljeni istom bojom, koja simbolizuje ovaj Dan.