Grad Loznica u okviru mera populacione politike realizuje projekat za mlade na temu „Očuvanje reproduktivnog zdravlja“.
Cilj projekta je informisanost mladih o značaju očuvanja i zaštite reproduktivnog zdravlja, informisanost o merama kontracepcije i merama za sprečavanja rizičnih oblika ponašanja koji mogu za posledicu imati polno prenosive bolesti koje često ozbiljno narušavaju zdravlje reproduktivnog sistema, najčešće, mladih devojaka.
U periodu od 1-7 oktobra sprovedeno je istraživanje o informisanosti i stavovima mladih u vezi sa reproduktivnim zdravljem. U istraživanju je učestvovalo 308 učenika iz lozničkih srednjih škola, od ovog broja 78 (25,3%) je dečaka i 230 (74,7%) devojaka. Prema mestu stanovanja polovina ispitanika živi u selu, a duga polovina živi u gradu.
Istraživanje je pokazalo da mladi nemaju dovoljna znanja o reproduktivnom zdarvlju, polnom sazrevanju, osnovnim fiziološkim procesima, o polno prenosivim bolestima iako su mišljenja da imaju dovoljno znanja na ovu temu. Rezulatati pokazuju da je mladima potrebno kontinuirano usvajanje znanja u oblasti seksualnosti, polnog sazrevanja, kontracepcije i odgovornog ponašanja u blasti reproduktivnog zdravlja, a prema istraživanju više od polovine mladih smatra da ima dovoljna znanja u ovoj oblasti.

Informacije o seksualnosti i reproduktivnom zdravlja mladi najviše saznaju sa interneta (115 ispitanika 37,3%); od roditelja 78 (25,3%); od vršnjaka 60 (20,1%); od nastavnika 42 (13,6%); dok se kroz televizijski program informiše 11 (3,6%) mladih.
Nešto manje od polovine je ispravno odgovorilo na pitanje o trajanju menstruacionog ciklusa, 40% mladih ne zna da se žena rađa sa svim jajnim ćelijama; 20% mladih smatra da je abortus efikasan način kontracepcije, 96% mladih smatra da je kondom sredstvo za zaštiu od polnoprenosivih infekcija i neželjene trudnoće ali velika većina (70%) veruje da kondom štiti od svih polno prenosivih infekcija, što nije ispravno mišljenje.
Da su kondom i hormonska oralna kontracepcija neefikasna kontraceptivna sredstva stava je 25% ispitanih, dok 40% mladih ne bi prepoznalo simptome polno prenosivih infekcija .
Skoro 70% ne zna koji su razlozi dobijanja gljivične infekcije, a više od polovine (55%) nema informacije o lečenju genitalnog herpesa.
Zabrinjavajući je podatak da 30% mladih ne zna šta je triper – odgovarali su da je lek ili naziv za sve polno prenosive infekcije, 49% mladih ne zna kako se može dobiti sifilis ali zato 80% mladih zna da humani papiloma virus može dovesti do raka grlića materice.

Preko 80% mladih je jasno navelo puteve prenosa virusa HIV/AIDS ali ipak određeni broj (16% )smatra da se HIV prenosi poljupcem ili uobičajenim socijalnim kontaktima kao što je rukovanje, dok je 44% mladih mišljenja da je u prevenciji HIV/AIDS-a važna higijena ruku i češće testiranje na virus HIV-a i sl.
Samo 11,7% mladih je mišljenja da se njihovi vršnjaci odgovorno ponašaju kada su seksualni odnosi u pitanju jer uvek koriste zaštitu.

Zaključak ankete je da mladi žele više saznaju o fiziološkim procesima koji se dešavaju u adolescenciji, te o kontracepciji, kao i hormonskoj tableti za jutro posle, ginekološkim pregledima, polno prenosivim infekcijama – kako ih prepoznati i kako se zaštiti. Određen broj mladih želi da informacije i o drugim životnim temama, o tome zašto muškarci „apeluju“na seksualni odnos, kada je pravo vreme za seksualne odnose i koji su rizici, zaštita od trudnoće i polnoprenosivih infekcija. Od anketiranih srednjoškolaca u velikom broju (70%) smatra da je neophodno uvesti predmet reproduktivno zdravlje u redovan školski program, jer mladima nedostaju znanja i provereni izvori informacija u vezi seksualnosti i reproduktivnog zdravlja.
U okviru realizacije projekta otvoren je i sajt https://mojepitanje.wordpress.com/ na kojem mladi imaju priliku da postave pitanja i dodatno se informišu na temu kontracepcije, seksualnosti, adolescentnih veza, trudnoće, planiranja porodica i drugih pitanja od značaja za reproduktivno zdravlje. Na pitanja odgovaraju lekari specijalisti ginekologije i akušerstava koji imaju iskustva u radu sa mladima u ovoj oblasti.

Projekat je podržan sredstvima Ministarstva za demografiju i populacionu politiku Republike Srbije u iznosu od 210.000 dinara.

PODELI